Choose your language   polska english
TOTORU design&multimedia
HOME TOTORU USŁUGI GALERIA KONTAKT

HOME>>GALERIA>>KSI??ECZKA EDUKACYJNA


Ksi??eczka edukacyjnaKategoria: materia?y promocyjne, ksi??eczka edukacyjna

Opracowanie: Gosia Kuc

Dla: Fundacji OTWARTY KR?G w ramach:
Dni Solidarno?ci z Osobami z Do?wiadczeniem Choroby Psychicznej"
Wroc?aw 15-19 pa?dziernika 2012

Podzi?kowania: Do stworzenia szaty graficznej w ksi??eczce eudkacyjnej:
Schizofrenia Inaczej" wykorzystano udost?pnione do u?ytku komercyjnego
grafiki artystw: Karla - SeasonsTea, Sleepwalkerfish, Boogi, Luna Regina,
Nadine Pau, Ben Johnson, Svyatoslav Palenyy, Johny Doomsday.

Opis: 36-cio stronicowa ksi??eczka edukacyjna: Schizofrenia Inaczej"
powsta?a z okazji 10-cio lecia istnienia Stowarzyszenia Otwarty Kr?g
w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie Otwarty Kr?g,
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Wojewdzkiego Konsultanta
w dziedzinie psychiatrii: Dni Solidarno?ci z Osobami z Do?wiadczeniem
Choroby Psychicznej", odbywaj?ce si? we Wroc?awiu,
w dniach 15-19 pa?dziernika 2012r, dzi?ki wsparciu sponsorw:
Wydzia?owi Zdrowia i Spraw Spo?ecznych Urz?du Miejskiego Wroc?awia,
Wydzia?owi Zdrowia Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Dolno?l?skiego
i Fundacji Akademii Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci.
© TOTORU S.C.  |  tel. +48 502136267  |  Skontaktuj się z nami  | Polityka prywatności i dane osobowe |  ul. Katowicka 19 lok. 3 Wrocław 52-022 Dolny Śląsk
TOTORU design&multimedia