Choose your language   polska english
TOTORU design&multimedia
HOME TOTORU USŁUGI GALERIA KONTAKT

HOME>>GALERIA>>FUNDACJA GREEN


Fundacja GREENKategoria: logo, branding, materia?y promocyjne, wizytwka

Autor: Gosia Kuc

Dla: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN


Opis: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN promuje muzyk?
jako terapeutyczny ?rodek lecz?cy dusz? i cia?o.
Promuje zdrowy styl ?ycia i przeciwdzia?a zjawisku uzale?nie? w?rd m?odzie?y. Poprzez cykliczne koncerty muzyczne i rzeteln? informacj? pomaga m?odym ludziom w podejmowaniu ?wiadomych wyborw.

Idea god?a: Ćwier?nuta zamkni?ta w pi?ciu, rozchodz?cych si? koncentrycznie, pier?cieniach - symbolizuj?cych pi?ciolini?. Pier?cienie mog? by? tak?e interpretowane jako d?wi?k wydobywaj?cy si? z nuty - rozg?os tego d?wi?ku - PROMOCJA MUZYKI. Jednocze?nie g?wka nuty mo?e by? postrzegana jako oko - skupienie - uwag?; pier?cienie jako ba?ka bezpiecze?stwa” - opieka.

Idea logotypu: W nazwie GREEN przy literze G" pojawiaj? si? dwie kropki, dzi?ki czemu litera ta kojarzy nam si? z u?miechni?t? twarz? - a jak wiadomo u?miech budzi same pozytywne asocjacje.

:)
© TOTORU S.C.  |  tel. +48 502136267  |  Skontaktuj się z nami  | Polityka prywatności i dane osobowe |  ul. Chrobrego 77 lok. 11 Oława 55-200 Dolny Śląsk
TOTORU design&multimedia