Choose your language   polska english
TOTORU design&multimedia
HOME TOTORU USŁUGI GALERIA KONTAKT

HOME>>GALERIA>>MULTIKATALOG ?LUBNY


MULTIKATALOG ?LUBNYKategoria: branding, materia?y promocyjne, ok?adka, nadruk, www

Autor: Gosia Kuc

Wsp?praca: Aga Pawtel-Bednarska, Gawe? Sagan, Grzesiek Szel?gowski

Dla: Multikatalog ?lubny - TOTORU s.c.

WWW: www.multikatalogslubny.plOpis: Multikatalog ?lubny to multimedialne prezentacje ofert firm zwi?zanych z bran?? ?lubn? na p?ytach DVD a tak?e interaktywna baza teleadresowa na p?ycie CD i serwis internetowy. To projekt, ktry powsta? g?wnie z my?l? onarzeczonych, jednak b?dzie tak?e wspania?ym ?rd?em informacji dla wszystkich planuj?cych organizacj? imprez okoliczno?ciowych: urodzin, komunii, rocznic ?lubu.
Multikatalog ?lubny na DVD to innowacyjna forma reklamy daj?ca reklamodawcom olbrzymie mo?liwo?ci prezentacji swojej oferty. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie www.multikatalogslubny.pl.

Tworz?c Multikatalog ?lubny postawili?my na prost? form?, ktra jednoznacznie komunikuje o jego charakterze a jednocze?nie wyr?nia si? na tle tradycyjnego weselnego dizajnu" wyr?niaj?c tym samym Multikatalog ?lubny na tle konkurencji.
Wydaniu DVD towarzyszy akcja B?d? ECO - podaj dalej" - promowana ikon? parafrazuj?c? ikon? recyklingu. Akcja zach?ca u?ytkownikw wydania DVD, do przekazania go innym, kiedy spe?ni? ju? swoj? funkcj? i nie jest im ju? potrzebny. Dzi?ki akcji B?d? ECO - podaj dalej" ilo?? odbiorcw nieogranicza si? jedynie do nak?adu.
© TOTORU S.C.  |  tel. +48 502136267  |  Skontaktuj się z nami  | Polityka prywatności i dane osobowe |  ul. Chrobrego 77 lok. 11 Oława 55-200 Dolny Śląsk
TOTORU design&multimedia